OGLOSZENIEPoniżej przekazujemy Państwu zestawienie urządzeń oraz cen wynikających z przeprowadzonego postępowania przetargowego. Informację w tabeli dotyczą instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz pieców na biomasę.

 

 

 

 

 

Informację dotyczące pomp ciepła zostaną Państwu przekazane w terminie późniejszym ze względu na możliwy czas na wniesienie odwołań do wybory oferty.

Każdy Mieszkaniec w raporcie z inspekcji terenowej ma wskazaną moc dobranej instalacji. Po tych danych przyporządkują sobie Państwo instalację z załączonej tabeli.

 

Legenda:


Kolorami oznaczone lokalizacje instalacji:


Zielony - na budynku mieszkalnym do 300 m2


Niebieski - na budynku mieszkalnym powyżej 300 m2


Żółty - poza budynkiem mieszkalnym (grunt, budynek gospodarczy)

 

 

Zestawienie >> pobierz

 

 

 

„Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”

 

 

FE RP MAL UE EFR