LITWA MPowoli dobiega końca realizacja projektu TEENAGERS PRO HEALTHY LIFESTYLE w Zespole Szkolno—Przedszkolnym w Brzeźnicy mającego na celu promowanie wśród młodzieży szkolnej zdrowego trybu życia.

 

 

 

 

 

Przez prawie pół roku trwania projektu wszystkie założone działania doszły do skutku. Głównym punktem była mobilność 10 uczniów szkoły do partnerskiej szkoły w Pogirach na Litwie.

Została ona poprzedzona wizytą przygotowawczą koordynatora i jednej z realizatorek projektu w tej szkole, gdzie ze stroną litewską omówiono treści zajęć w czasie mobilności oraz sprecyzowano wzajemne oczekiwania partnerów co do mobilności. W sytuacji, gdy coraz więcej młodych ludzi boryka się z nadwagą i innymi skutkami niezdrowego trybu życia, projekt o tej tematyce okazuje się być potrzebny i interesujący dla młodzieży w obydwu krajach.


Oprócz wartości merytorycznych związanych z treściami prozdrowotnymi, jakie niesie za sobą realizacja tego projektu, nie do przecenienia są też jego inne wartości edukacyjne, takie jak realizowanie ścieżki między przedmiotowej czy nacisk na kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów. Przed wyjazdem uczniowie w czasie specjalnie zorganizowanych dla nich warsztatów zapoznawali się z kulturą i historią Litwy, ćwiczyli język angielski, w którym realizowany był projekt oraz pogłębiali swą wiedzę merytoryczna z zakresu tematyki projektu czyli zdrowego trybu życia.

W czasie mobilności, która odbyła się w listopadzie 2019r., uczniowie polscy uczestniczyli w codziennym życiu szkoły litewskiej, razem z kolegami litewskimi chodząc na lekcje i realizując treści związane z tematyka projektu na biologii, chemii, wychowaniu fizycznym czy technice. Byli też na lekcji języka litewskiego i języka polskiego.


Po zajęciach lekcyjnych polsko-litewska grupa młodzieży poznawała Wilno oraz jego bliższe i dalsze okolice: Centrum Kultury Tatarskiej w Pogirach, Kowno, Kiernów i Troki. Po powrocie kontynuowali pracę nad tematyką projektu uczestnicząc w zajęciach teoretycznych i praktycznych z dietetyczką oraz specjalistką od fitnessu. Udział w projekcie był dla uczniów darmowy.

Mobilność i działania przygotowawcze zostały dofinansowane z Funduszy Europejskich.

 

E. Kłeczek, D. Tracz, J. Wacław, E. Woźniczka, M. Zielnik

 

 

Szczegóły w newsletterach:


Newsletter nr 1 >> zobacz

Newsletter nr 2 >> zobacz

Newsletter nr 3 >> zobacz

 

FU RP UE SZKOLA