GL SENIOR MW dniu 19 stycznia 2020 r. czternaście par z terenu Gminy Brzeźnica obchodziło „Złoty Jubileusz” 50-lecia pożycia małżeńskiego. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji Jubilatów w kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Brzeźnicy.

 

 

 

 

Liturgię sprawowali ksiądz Adama Lenart i kanonik Zdzisław Budek. Po mszy Jubilaci przeszli do Galerii Polsko-Słowackiej w Brzeźnicy.


Szanownych Jubilatów powitał Wójt Gminy Brzeźnica Bogusław Antos. Złożył Dostojnym Gościom serdeczne gratulacje oraz życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności, długich lat życia w otoczeniu rodziny; dzieci i wnuków.

Podziękował za trwanie przez 50 lat w małżeńskiej miłości na dobre i na złe, a także za działalność społeczną na rzecz swojej miejscowości i gminy. W gronie Jubilatów znalazły się osoby, które aktywnie angażowały się w życie lokalnej społeczności. Do gratulacji i życzeń dołączyła się Przewodnicząca Rady Gminy Jadwiga Kozioł.


Następnie Wójt Gminy Brzeźnica wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Panią wręczyli Jubilatom medale Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie. Szacowni Goście otrzymali także z rąk Wójta Gminy listy gratulacyjne od Władz Samorządowych Gminy Brzeźnica. Przewodnicząca Rady Gminy wręczyła Jubilatom wiązanki kwiatów, a Zastępca Kierownika USC Jolanta Baca okolicznościowe upominki.

 

Po uroczystym rozdaniu medali przyszedł czas na lampkę szampana przy dźwiękach Marszu Mendelsona. Szacownym Jubilatom odśpiewano tradycyjne sto lat.

Uroczystość uświetnił występ Pani Cecylii Wyroba , która swoim repertuarem  przeniosła Dostojnych Gości w świat piosenek Anny Jantar, Haliny Kunickiej, Heleny Majdaniec, Krystyny Giżowskiej, Eleni i Andrzeja Dąbrowskiego. Jubilaci dali się ponieść melodiom znanym z lat młodzieńczych i chętnie włączyli się w śpiewanie piosenek.

Na zakończenie uroczystości wszyscy ustawili się do pamiątkowego zdjęcia.

O oprawę artystyczną uroczystości zadbało Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy.

 

Jubilatom:

Teresie i Lechowi Bobik

Wandzie i Władysławowi Babińskim

Cecylii i Józefowi Ciernia

Władysławie i Franciszkowi Czajka

Marii i Tadeuszowi Klimeczko

Władysławie i Sylwestrowi Kowalczyk

Marii i Józefowi Kubickim

Antoninie i Janowi Machaczka

Janinie i Józefowi Moskała

Danucie i Stanisławowi Opyrchał

Halinie i Stanisławowi Sękiewicz

Ewie i Janowi Walo

Kazimierze i Stanisławowi Wiecheć

Irenie i Janowi Żmuda

składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych lat życia w zdrowiu, szczęściu, pomyślności. Niech ich miłość, która przetrwała 50 lat pokonując wichry życia będzie wzorem do naśladowania dla następnych pokoleń.

 

galeriaGaleria Fotograficzna >> zobacz