STR GL SOSNDom Kultury w Sosnowicach doczekał się gruntownego remontu. Gmina Brzeźnica otrzymała na ten cel ponad 400 000 złotych w ramach środków Unii Europejskiej z działania Kształtowanie przestrzeni publicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

 

 

 

 

W wyniku przeprowadzonych kompleksowych prac remontowo - budowlanych budynek zapewnia mieszkańcom miejsce do kultury, rekreacji i wypoczynku. Został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Zakres prac dotyczył w szczególności wykonania: robót murowych i betonowych, wymiany stolarki budowlanej, wykonania tynków, malowania, wykonania posadzek i okładzin ścian, wymiany ślusarki budowlanej. W ramach prac wymieniono też instalację wodno - kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania, wykonano klimatyzację i wentylację, a na zewnątrz pochylnię dla osób niepełnosprawnych.

W ramach realizacji operacji budynek został doposażony w krzesła i stoły bankietowe, a zaplecze kuchenne zyskało nowy sprzęt AGD i meble ze stali nierdzewnej.  


Modernizacja obiektu pozwoli na lepsze jego wykorzystanie, poprawę warunków użytkowania oraz poszerzy ofertę rekreacyjną i spędzania czasu wolnego dla mieszkańców Sosnowic.

 

 

 

„Europejski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”

 

EFR GMINA PROW