WIAD METEOR GL MOd września tego roku uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Brzeźnicy mają możliwość uczyć się języka obcego w profesjonalnym laboratorium językowym złożonym z 24 stanowisk dla uczniów i stanowiska dla nauczyciela umożliwiającego efektywne zarządzanie pracą uczniów na lekcji.

 

 

 

 

 

1 2

 

 

Pracownia ta, dzięki zastosowaniu nowoczesnych urządzeń, pozwala na większą indywidualizację procesu nauczania przy jednoczesnym zwiększeniu liczby ćwiczeń wykonanych przez każdego ucznia – uczniowie mogą jednocześnie wykonywać ćwiczenia ustne, dzięki słuchawkom, które skutecznie tłumią dźwięki docierające z otoczenia, nie przeszkadzając sobie nawzajem.

Laboratorium językowe umożliwia pracę w parach, grupach i z całą klasą, nauczyciel przez cały czas słucha uczniów wykonujących ćwiczenia i ma możliwość na bieżąco korygować popełniane przez nich błędy lub uczestniczyć w konwersacji.


Stworzenie tego laboratorium językowego możliwe było dzięki inicjatywie podjętej przez Radę Rodziców, której przewodniczącą jest p. Urszula Antos i która zdobyła większość funduszy na to przedsięwzięcie - 21 000,00 złotych. Fundusze na ten cel zostały zebrane na corocznym Święcie Szkoły, dzięki ofiarności rodziców dzieci uczęszczających do naszej szkoły oraz od indywidulanych darczyńców. Pozostałą kwotę – 10 000,00 złotych dopłacił Wójt Gminy Brzeźnica – p. Bogusław Antos.

 

3 4

 

 

 

Edyta Kłeczek