OGLOSZENIEPodstawowym celem badań jest odpowiedź na pytanie o miejsce mediów jako źródła pozyskiwania wiedzy i informacji przez rolników oraz ustalenie znaczenia nowych technologii w pozyskiwaniu wiedzy przez rolników.

 

 

 

 

Badania zaliczyć trzeba do badań podstawowych z interdyscyplinarnego obszaru z zakresu socjologii wsi, medioznawstwa, politologii i ekonomii behawioralnej.

Będzie ono także sprzyjać sieciowej współpracy między ośrodkami badawczymi (Warszawa, Poznań, Lublin, Koszalin).

 

Jeden z etapów wspomnianego projektu obejmuje przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich z rolnikami między innymi na terenie Gminy Brzeźnica. Ankieterzy będą starali się dotrzeć, przede wszystkim, do dużych, profesjonalnych gospodarstw.

 

Ankieterzy wyposażeni będą w stosowne listy przewodnie, które będą sygnowane podpisem Dyrektora IRWIR PAN.

 

Pracownicy nauki – ankieterzy, pojawią się w na terenie Gminy Brzeźnica między 1 a 30 lipca 2019 roku.