GL TARGI MZespół Szkolno - Przedszkolny w Brzeźnicy był organizatorem VI Targów Edukacyjnych pod Honorowym Patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty Barbary Nowak.

 

 

 

 

 

W uroczystości udział wzięli : przewodnicząca Rady Gminy Brzeźnica Jadwiga Kozioł oraz sekretarz gminy Brzeźnica Barbara Klęczar, radni Gminy Brzeźnica, dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice i uczniowie. Podczas Targów dyrektor szkoły mgr Anna Lang wręczyła nagrody laureatkom konkursu plastycznego „Mój wymarzony zawód”. I miejsce zdobyła Roksana Bajda, II miejsce zajęła Nikola Kozłowska, a III miejsce zajęła Weronika Machaczka.

 

DOD TARGI m

 

Oferta przygotowana przez 20 szkół z powiatów: wadowickiego, skawińskiego i krakowskiego skierowana była do absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych z terenu gmin: Brzeźnica oraz Skawina. Podczas tegorocznych Targów swoje bogate oferty przedstawiły absolwentom następujące szkoły:

 

- Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie

- Zespół Szkół Poligraficzno - Medialnych w Krakowie

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach

- Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie

- Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie

- Zespół Szkół Łączności w Krakowie

- Zespół Szkół Odzieżowych nr 1 w Krakowie

- Wielozawodowa Szkoła Zawodowa w Zatorze

- Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie

- Zespół Szkół RCKU w Czernichowie

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Wadowicach

- Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie

- Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie

- Zespół Szkół RCKU w Radoczy

- Zespół Katolickich Szkół w Skawinie

- Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki wodnej w Krakowie

- Zespół Szkół im. M. Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej

- Zakład Doskonalenia Zawodowego w Wadowicach

- Liceum Ogólnokształcące w Skawinie

- Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie.

 

Zorganizowana impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów. Mamy nadzieję, że udział w niej pomógł wszystkim niezdecydowanym do tej pory ósmoklasistom i gimnazjalistom doprecyzować swoje plany edukacyjne na przyszłość.

 

Organizatorzy