NMEN MCo roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej Minister Edukacji Narodowej przyznaje nagrody wyróżniającym się w pracy nauczycielom za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.

 

 

 

 

 

 

Miło nam poinformować, że w bieżącym roku to zaszczytne wyróżnienie otrzymał pracujący od lat w naszej szkole nauczyciel wychowania fizycznego Przemysław Opyrchał za wybitne osiągnięcia w pracy, potwierdzone wielokrotnymi sukcesami uczniów w zawodach i konkursach na etapach rejonowych i wojewódzkich.


Przyznając nagrodę kapituła wzięła pod uwagę ogromne zaangażowanie Przemysława Opyrchała w pracę z dziećmi i młodzieżą, stałe podnoszenie kwalifikacji mające na celu doskonalenie swych umiejętności pedagogicznych.

 

DYPLOM M


Pan Opyrchał pracuje z uczniami nie tylko w szkole, prowadzi również zajęcia poza szkołą, trenuje młodych zawodników, podejmuje wiele inicjatyw mających na celu propagowanie sportu wśród najmłodszych i także w tej dziedzinie osiąga sukcesy.

Serdecznie gratulujemy naszemu Koledze i życzymy dalszych, równie spektakularnych sukcesów.

 

Dyrekcja i nauczyciele SP w Sosnowicach