KOMPOSTOWNIKW związku z pozyskaniem przez Gminę Brzeźnica środków finansowych od Województwa Małopolskiego w wysokości 33 000,00 zł na zakup kompostowników, Wójt Gminy Brzeźnica ogłasza nabór wniosków o bezpłatne przekazanie przydomowych kompostowników.

Właściciel nieruchomości może otrzymać jeden kompostownik.

 

 

 

Nabór potrwa od 11 czerwca 2024 roku do wyczerpania zapasów, tj. 95 kompostowników. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wniosek można złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Brzeźnica lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP): 0g1w8g2bvj/SkrytkaESP.

 

Jak wysłać Pismo za pośrednictwem ePUAP.

 

1. Po zalogowaniu wybieramy Inne sprawy urzędowe.

2. Wybieramy Pismo ogólne do podmiotu publicznego – stary wzór.

3. Wybieramy – Załatw Sprawę.

4. W polu Ustaw / zmień adresata wpisujemy adres skrytki 0g1w8g2bvj.

5. Wybieramy z listy znalezionych placówek pierwszą.

6. Wypełniamy formularz.

7. Składamy Podpis Certyfikatem Kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym.

 

Ważne! W pierwszej kolejności kompostowniki zostaną rozdysponowane do mieszkańców, którzy nie posiadają kompostowników i oddają bioodpady a także nie posiadają zaległości w opłatach względem Gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

W drugiej kolejności będą brane pod uwagę wnioski mieszkańców którzy złożyli deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i korzystają z ulgi na kompostowanie oraz nie zalegają w opłatach względem Gminy z tytułu (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi). W przypadku dużego zainteresowania decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 

W przypadku pytań należy kontaktować się z pracownikiem Urzędu – Dorotą Żmuda, tel. 33 879 20 29 w.20

 

Do pobrania:

 

  1. Regulamin przekazania kompostowników mieszkańcom Gminy Brzeźnica.

  2. Wzór wniosku o przekazanie przydomowego kompostownika

  3. Wzór umowy przekazania kompostownika.

  4. Wzór oświadczenia właściciela/współwłaściciela nieruchomości na której zostanie posadowiony kompostownik.

  5. Wzór oświadczenia o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością.

  6. Wzór protokołu zdawczo – odbiorczego.

  7. Wzór ankiety do uzupełnienia.

  8. Instrukcja montażu.

  9. Instrukcja sposobu prowadzenia kompostowania.

 

Projekt finansowany ze środków Województwa Małopolskiego.

 

MALOPOLSKA