TRAKTOR MUrząd Gminy w Brzeźnicy zakupił ciągnik z atestowaną beczką do transportu i dystrybucji wody pitnej. Wyposażenie zostało nabyte w ramach zrealizowanej II części ponad 9 milionowej inwestycji gminnej na zadanie pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Brzeźnicy” i jest finansowane ze środków  Rządowego Funduszu „Polski Ład”.

 

 

 

 

Sprzęt został przekazany Gminnemu Zakładowi Usługowemu w Brzeźnicy i będzie służyć mieszkańcom w okresie suszy, niedoborów wody w studniach czy w przypadku modernizacji lub awarii wodociągu.

 

 

TRAKTOR WSPOLNE