WIAD GL MW dniach 25 czerwca–2 lipca br. na terenie osady leśnej Gierłoż w znajdującym się tam ośrodku wczasowym 30-osobowa grupa młodzieży z Ukrainy miała możliwość uczestniczenia w obozie językowym zorganizowanym przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Anglistów ET z siedzibą w Ornecie.

 

 

 

 

Uczennica ósmej klasy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Brzeźnicy, Sofija Bibik wzięła udział w tej wakacyjno – edukacyjnej imprezie. Razem z innymi uczestnikami OSA WEEK z całej Polski młodzież z Ukrainy odpoczywała i jednocześnie uczyła się języka angielskiego jak i polskiego. Uczestnicy z Ukrainy byli pełnoprawnymi obozowiczami, a pobyt każdego w wysokości 1700 zł został w stu procentach sfinansowany przez sponsorów: Polsko-Amerykańską Fundację Wolności oraz Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA a całe przedsięwzięcie koordynowało Ogólnopolskie Stowarzyszenie Anglistów OSA ET.


W ramach pełnej integracji
uczestnicy obozu zostali podzieleni na grupy polsko-ukraińskie. Obozowicze ukraińscy uczestniczyli w każdej atrakcji, jakie w tym roku czekały na wszystkich, którzy przyjechali na turnus
do Gierłoży. Były to między innymi warsztaty w języku angielskim prowadzone przez wolontariuszy pochodzących z Uzbekistanu, Zimbabwe, Ukrainy i Filipin. Codziennie w godzinach porannych odbywały się dwugodzinne zajęcia językowe. Ukraińscy uczniowie wraz z polskimi uczestnikami obozu doskonalili swoje kompetencje w zakresie porozumiewania się w języku angielskim.

Ze względu na okres wakacyjny nie były to zajęcia, z jakimi mają do czynienia na co dzień w szkole, ale edukacja nieformalna, która tutaj połączona była też ze zwiedzaniem, zajęciami sportowymi, a przede wszystkim z szeroko pojętą integracją. Młoda Kadra, czyli byli uczestnicy obozów, obecnie wolontariusze pomagający prowadzącym zajęcia i wspierający ich w przypadku problemów z komunikacją (zwłaszcza wśród młodszych wiekowo grup), przeprowadzała również zajęcia ruchowe w języku polskim. Popołudniami zwiedzali okoliczne miejsca historyczne (m.in. Wilczy Szaniec, czy Muzeum Lotnictwa na wolnym powietrzu), brali udział w pokazie, a następnie w warsztatach z iluzji, byli gośćmi w posiadłości Komtura w Woźnicach, uczestniczyli Dniu Sportów Wodnych. Wieczorami wszyscy uczestnicy w ramach integracji mieli dyskoteki, pokaz talentów, kręcenie waty cukrowej i degustację czekolady z owocami.


Na wszystkich czekały także warsztaty z Terapii Uwalniania ze Stresu i Traum z przeszłości.
Na specjalne zaproszenie przybyła do Gierłoży pani Katia Pankiv, która pełniła nie tylko rolę psychologa grupy ukraińskiej ale i wychowawcy. Jej pomoc okazała się nieoceniona zwłaszcza, że uczestnicy byli mniej lub bardziej doświadczeni wojną i niestety nie zabrakło też sierot wojennych. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Anglistów ET dziękuje sponsorom i uczestnikom za możliwości pomocy Ukrainie w takich ciężkich wojennych czasach.

Nad całością ogromnego przedsięwzięcia czuwała kadra kierownicza i wychowawcy będący członkami Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Anglistów OSA ET: Danuta Kamińska-prezeska, Dorota Sokołowska-kierowniczka, wychowawczynie i wychowawca: Agnieszka Kowalska, Edyta Kłeczek, Ewa Sznajder i Piotr Sznajder i Michał Gleb. Wszystkim zaangażowanym w to szczytne przedsięwzięcie serdecznie dziękujemy, a w szczególności Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, naszemu sponsorowi, dzięki którego wsparciu mogło ono dojść do skutku.

 

Dyrekcja ZSP w Brzeźnicy