AKTYWNA TABLICADwie szkoły z Gminy Brzeźnica otrzymały wsparcie w ramach Rządowego  programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020 - 2024 - „Aktywna tablica”. Wsparciem zostały objęte następujące placówki:

 

 

 

 

  • Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Tłuczani: pozyskano wsparcie w wysokości 35.000,00 zł. Całkowity koszt realizacji 43 750,00 zł;

  • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sosnowicach: pozyskano wsparcie w wysokości 35.000,00 zł. Całkowity koszt realizacji 43 750,00 zł.

 

Realizacja programu umożliwi zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, wybranych przez szkoły zgodnie z ich potrzebami. Celem jest podniesienie kompetencji uczniów przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.