TABLICA OGLWniosek o wypłatę dodatku jest przeznaczony dla podmiotów wrażliwych, w tym szpitali, szkół i przedszkoli, ośrodków pomocy społecznych, ośrodków kultury, palcówek opiekuńczych, itp. Na podstawie wniosku podmioty te mogą ubiegać się o dodatek na zakup opału, w tym: węgla, brykietu i peletu węglowego oraz peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy, gazu skroplonego LNG lub oleju opałowego.

 

 

 

 

Wnioski należy kierować do gmin, do 30 listopada 2022 r.

 

Wniosek o wypłatę dodatku

Arkusz do obliczania dodatku dla podmiotu wrażliwego

Instruktaż jak wypełnić wniosek - podmioty wrażliwe