1 MW roku 2022 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Brzeźnicy zostały wykonane prace inwestycyjne i podjęte działania opiekuńczo - wychowawcze, które znacząco wpłynęły na podniesienie standardów edukacji w szkole.

 

 

 

 

Z funduszy gminnych przekazanych przez Wójta i Radę Gminy Brzeźnica w bieżącym roku szkolnym zostały wykonane następujące inwestycje.

  1. Parking dla rodziców dzieci przedszkolnych od strony dawnego gimnazjum, który zapewnia możliwość bezpiecznego pozostawienia samochodu i odprowadzenia dziecka do przedszkola, parking został dodatkowo zabezpieczony barierkami ochronnymi oraz upiększony zielonymi krzewami.

  2. Remont szatni dla uczniów klas 1-3 w budynku szkoły podstawowej. Prace objęły: osuszenie, gładzie i malowanie ścian, położenie nowych płytek na posadzce, wymianę lamp, wymianę kaloryferów. Szatnie zostały zmodernizowane, wyposażone w nowe szafki dedykowane uczniom. Podczas remontu szatni wymieniono dwa hydranty wraz z przyłączami.

  3. Odnowienie sali numer 7 poprzez pomalowanie ścian, wymianę kaloryfera, zakup nowych mebli oraz stolików i krzeseł.

  4. W styczniu tego roku został zakupiony i zamontowany nowy piec gazowy ogrzewający poddasze szkoły, gdzie mieszczą się sale lekcyjne.

 

W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Brzeźnicy od 3 lat funkcjonuje świetlica z projektu prowadzonego przez Gminę „Mali Giganci” I, II, która w godzinach od 7.00 do 17.00 zapewnia opiekę dzieciom.

 

Uczniowie szkoły korzystają z fachowej opieki wychowawców podczas roku szkolnego i wakacji, wyjeżdżają na wycieczki turystyczne oraz kolonie nad morze. Są objęci w ramach projektu wsparciem specjalistów: psychologa, terapeuty pedagogicznego, uczestniczą w zajęciach dydaktyczno –wyrównawczych, rozwijają kompetencje społeczne, obywatelskie, informatyczne.

 

Świetlica jest wyposażona w pomoce dydaktyczne wykorzystywane w trakcie organizowania codziennych zajęć.

Dzieci uczęszczające na świetlicę korzystają z dodatkowych posiłków także podczas wakacji. Czas spędzony w świetlicy z pewnością pozwala dzieciom rozwinąć swoje pasje, nawiązać nowe przyjaźnie, oderwać się od szkolnej rutyny. Miło jest patrzeć na radosne twarze dzieci i zadowolonych Rodziców.

 

……………………………………………………………………………………….

W imieniu własnym i całej społeczności Zespołu Szkolno - Przedszkolnego bardzo dziękujemy za wszystkie działania podjęte przez Pana Wójta i Radę Gminy na rzecz naszej szkoły. ( Dyrektor ZSP ).

                                                      

Ewelina Kutermak

Dyrektor ZSP w Brzeźnicy