DK Logo21.07.2022 roku zapraszamy seniorów, młodzież oraz grupę roboczą ds. LSR na spotkania w ramach prac nad Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) dla obszaru Doliny Karpia na lata 2023 – 2027.

 

 

 

 

Spotkania odbędą się w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia (Zator, ul. Rynek 2) w następujących godzinach:

 

9.00 - 11.00 - Seniorzy

11.30 - 13.30 - Młodzież (preferowany wiek 18 - 25 lat)

14.00 – 16.00 – Grupa robocza ds. LSR.

Program spotkania:

 

1. Wprowadzenie - cele i przebieg spotkania.

2. Działalność Stowarzyszenia Dolina Karpia, charakterystyka obszaru.

3. Prezentacja - przeszłość i przyszłość LSR.

4. Warsztaty partycypacyjne:

       - jak jest dzisiaj (nasza diagnoza)?
       - jak powinno być jutro (nasze plany)?
       - analiza SWOT (analiza potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru Doliny Karpia).

5. Pomysły na rozwój Doliny Karpia – fiszki projektowe.

6. Podsumowanie.

 

Zaproszenie na Spotkanie >> pobierz