WIAD NPCZ DDW ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” szkoły z naszej Gminy otrzymały finansowe wsparcie. Celem dotacji jest zwiększenie atrakcyjności zbiorów bibliotecznych poprzez promowanie nowości wydawniczych oraz zwiększanie ich dostępności wśród uczniów. Wsparciem zostały objęte następujące jednostki:

 

 

 

 

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tłuczani - Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Tłuczani; pozyskano wsparcie w wysokości 4.000,00 zł. Całkowity koszt realizacji – 5.000,00 zł;

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tłuczani - Przedszkole Samorządowe; pozyskano wsparcie w wysokości 2.500,00 zł. Całkowity koszt realizacji – 3.125,00 zł;

  • Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie - Oddział Przedszkolny: pozyskano wsparcie w wysokości 1.500,00 zł. Całkowity koszt realizacji – 1.875,00 zł;

  • Szkoła Podstawowa im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce: pozyskano wsparcie w wysokości 4.000,00 zł. Całkowity koszt realizacji – 5.000,00 zł;

  • Szkoła Podstawowa im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce - Oddział Przedszkolny: pozyskano wsparcie w wysokości 2.500,00 zł. Całkowity koszt realizacji – 3.125,00 zł;

  • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sosnowicach – Oddział Przedszkolny: pozyskano wsparcie w wysokości 2 500,00 zł. Całkowity koszt realizacji – 3.125,00 zł.

 

 

W ramach udzielonego wsparcia finansowego zostaną zakupione książki będące nowościami wydawniczymi, elementy wyposażenia biblioteki oraz zrealizowane zostaną działania promujące czytelnictwo.

 

BELKA