UKR DARYWójt Gminy Brzeźnica Bogusław Antos składa serdeczne podziękowania wszystkim ludziom dobrej woli, którzy czynnie włączyli się w zbiórkę darów dla osób przesiedlonych do miasta Dolynska w obwodzie Kropywnyckim z terenów okupowanej Ukrainy. Z całego serca dziękuję Wszystkim za okazaną pomoc w koordynowaniu akcji i przekazywaniu darów.

 

 

 

 

Dzięki dobrej woli Księży Proboszczów oraz wrażliwym sercom parafian po mszach świętych zebrano 32 182,63 zł. Za zgromadzone pieniądze zostaną zakupione artykuły spożywcze i środki higieny osobistej, które przekażemy władzom miasta Dolynska na Ukrainie.

 

Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego szlachetnego celu.

 

 

Wójt Gminy Brzeźnica

Bogusław Antos