MALI GIGANCI WWÓJT GMINY BRZEŹNICA zaprasza do udziału w projekcie nr rpmp.09.02.01-12-0670/19 ”MALI GIGANCI II” Placówka Wsparcia Dziennego w Brzeźnicy Z Filiami W Paszkówce, Sosnowicach, Marcyporębie, Tłuczani Oraz Łączanach.

 

 

 

 

 

W ramach projektu oferujemy:

 1. opiekę wykwalifikowanej kadry;
 2. wsparcie w codziennym odrabianiu lekcji i nauce;
 3. pomoc w rozwijaniu zainteresowań i pasji;
 4. możliwość udziału w szkoleniach i warsztatach z zakresu kompetencji społecznych;
 5. możliwość skorzystania z fachowej pomocy specjalistów m.in. psychologa, pedagoga, oligofrenopedagoga, logopedy itp.;
 6. zabawy integracyjne, gry tematyczne, zajęcia ruchowe, muzyczne i taneczne, zajęcia plastyczne;
 7. posiłek stosowny do pory dnia;
 8. kolonie profilaktyczno – terapeutyczne, wycieczki edukacyjne;
 9. naukę pływania;
 10. wsparcie dla rodziców/opiekunów dzieci.

 

Warunki udziału:

 

 1. zamieszkanie na terenie gminy Brzeźnicy;
 2. wiek dziecka/młodzieży do 18 lat;
 3. zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem społecznym

 

 

Biuro projektu: ul. Ks. Eugeniusza Łudzika 1, Brzeźnica

 

 

Dokumenty rekrutacyjne można składać również w siedzibie każdej placówki wsparcia dziennego:

 

PWD w Brzeźnicy

ul. Adama Gorczyńskiego 1

34-114 Brzeźnica

PWD w Brzeźnicy filia w Łączanach

ul. Krakowska 87

34-114 Brzeźnica

PWD w Brzeźnica filia w Marcyporęba

Ul. Św. Floriana 19

34-114 Marcyporęba

PWD w Brzeźnicy filia w Tłuczani

Ul. Szkolna 9

34-114 Tłuczań

PWD w Brzeźnicy filia w Paszkówce

Ul. Wadowicka 38

34-113 Paszkówka

PWD w Brzeźnicy filia w Sosnowicach

Ul. Szkolna 1

34-113 Sosnowice

 

 

Regulamin rekrutacji >> pobierz

Formularz zgłoszeniowy do projektu >> pobierz