RAJD PAPIESKI MKońcem maja odbył się kolejny Rajd Szlakiem Papieskim „Nie lękajcie się” na Draboż. Do kaplicy Miłosierdzia Bożego przybyły dzieci, młodzież i dorośli idący z Marcyporęby i z Paszkówki reprezentujący szkoły w Tłuczani, Marcyporębie i Paszkówce oraz scholę parafialną Perełki Maryi z Paszkówki. 

 

 

 

 

Po krótkim modlitewnym przywitaniu śpiewem, uczestnicy rajdu udali się na odpoczynek na polanę za kaplicą, gdzie został dla nich przygotowany posiłek – pyszna pizza, ciasta, napoje, kawa i herbata. 


Kolejnym punktem programu rajdu były zabawy oraz konkurs wiedzy o Janie Pawle II. Cztery drużyny rozwiązywały test, który okazał się wcale nie łatwy, ale drużyny świetnie sobie poradziły. Pierwsze miejsce zdobyła drużyna szkoły w Marcyporębie. 

Na zakończenie przed kaplicą ksiądz proboszcz Marek Holota poprowadził nabożeństwo majowe, a organizatorzy rozdali pamiątkowe dyplomy dla grup uczestniczących w rajdzie oraz dla najmłodszego i najstarszego uczestnika.


Zarząd PUKS POBIEDR serdecznie dziękuje za pomoc w organizacji rajdu Wójtowi Gminy Brzeźnica Bogusławowi Antosowi , Starostwu Powiatowemu w Wadowicach, Stacji Smaków z Brzeźnicy oraz rodzicom związanym z klubem. 

 

 

 

galeriaGaleria Fotograficzna >> zobacz

 

 

 

ZARZĄD PUKS POBIEDR