PROMESY MW piątkowe czerwcowe popołudnie na wadowickim rynku odbyło się uroczyste przekazanie promes II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład dla samorządów powiatu wadowickiego, z przeznaczeniem środków na inwestycje publiczne.

 

 

 

 

W imieniu Rady Ministrów promesy przekazali Pan Filip Kaczyński oraz Pan Marek Polak.


Otrzymane rządowe środki w wysokości 9 842 700,00 zł zasilą dwa ważne dla Gminy Brzeźnica projekty inwestycyjne pn.:

 

1) Utworzenie ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami w miejscowości Kossowa.

2) Rozbudowę drogi gminnej nr 470009K wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, budową i przebudową zjazdów oraz chodników w miejscowości Brzeźnica.