SPU M 2Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy 29 marca 2022 r. na sali widowiskowej zorganizowało dla naszych ukraińskich gości Polsko-Ukraińskie spotkanie integracyjne.

Współorganizatorami spotkania byli: Wójt Gminy Brzeźnica, ZETFIT Monika Giza, 51 Drużyna Harcerska "Wędrownicy" z Brzeźnicy i 17 Gromada Zuchowa "Dzielne Lwy" z Brzeźnicy.

 

 

 

 

Wójt Gminy Brzeźnica Bogusław Antos serdecznie przywitał przybyłych gości z Ukrainy. Wraz z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Grzegorzem Wojtasem przekazali kilka ważnych i potrzebnych informacji dla uchodźców z Ukrainy m.in.: dotyczących pomocy finansowej, formalności administracyjnych związanych z nadaniem numeru pesel oraz medycznych.

 

SPU D 1


Najmłodsi spędzili czas na zabawie, dorośli – obywatele Ukrainy oraz osoby, które przyjęły pod swój dach uchodźców, mieli możliwość rozmowy i wzajemnego poznania się.

 

Więcej o spotkaniu https://www.ckbrzeznica.pl/relacje/1487