TABLICA OGLPowiatowy Lekarz Weterynarii w Wadowicach w związku z wystąpieniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa małopolskiego informuje o konieczności:

 

 

 

 

  • zabezpieczenia budynków, w których utrzymywany jest drób przed dostępem dzikich zwierząt, w tym dzikiego ptactwa.
  • zabezpieczenia paszy i źródła wody przed dostępem dzikiego ptactwa.
  • nie karmienia i nie pojenia drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich.
  • stosowania w gospodarstwie odzieży i obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do obsługi drobiu.
  • stosowania maty dezynfekcyjnych przy wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób.
  • zgłaszanie przypadków podejrzenia choroby zakaźnej drobiu odpowiednim jednostkom (lekarzowi weterynarii, wójtowi/burmistrzowi/prezydentowi miast).

 

W przypadku uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Wadowicach ul. Nadbrzeżna 39a, 34-100 Wadowice


tel.: (33)  823 34 22