SKR NOWE DWORY 2 MInterwencje i rozmowy naszego samorządu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad o poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu w Nowych Dworach przyniosły rezultaty.

 

 

 

 

Zgodnie z przedstawionymi deklaracjami przez Dyrektora Oddziału GDDKiA w Krakowie Tomasza Pałasińskiego i Z-cy Dyrektora ds. Inwestycji Roberta Jakubiaka podczas tegorocznych spotkań w przedmiotowej sprawie Wójta Gminy Bogusława Antosa oraz Starosty Powiatowego Eugeniusza Kurdasa rozpoczęto postępowanie przetargowe na rozbudowę skrzyżowania  w miejscowości Nowe Dwory w ciągu drogi krajowej nr 44.


Zainteresowani inwestycją wykonawcy mogą składać swoje oferty do 23 grudnia tego roku. Termin realizacji przebudowy określony został na 8 miesięcy od podpisania umowy i nie uwzględnia okresu zimowego.


W ramach inwestycji przewidziana jest rozbudowa skrzyżowania krajówki z drogami powiatową i gminną, w tym budowa pasa do lewoskrętu. Aby poprawić widoczność i upłynnić ruch wybudowany zostanie lewoskręt od strony Krakowa w drogę powiatową. Budynek zasłaniający widoczność zostanie rozebrany.

Wloty drogi powiatowej i gminnej będą naprzeciwko siebie. Powstanie obustronny chodnik. Te zmiany mają na celu poprawę widoczności skrzyżowania i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu wszystkich użytkowników.