TABLICA OGLKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy informuje, iż trwają zapisy osób zainteresowanych wsparciem w ramach Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”, który realizowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego (Dz.U. z 2020r. poz. 1787). Program realizowany będzie od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.

 

 

 

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu.

 

Program skierowany jest do:

1) dzieci do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lun pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

2) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:

- o stopniu znacznym

- o stopniu umiarkowanym

- traktowane na równi do wymienionych wyżej zgodnie z art, 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1977r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz.U. z 2021r. poz. 573)

 

Program ma także zapewnić:

1. Poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia.

2. Wsparcie osobom niepełnosprawnym oraz pomoc adekwatną do potrzeb.

3. Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowych, itp.

4. Dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

5. Zwiększenie wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

 

Rodzaj zadań:

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w szczególności mogą polegać na pomocy w:

- wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

- wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

- załatwianiu spraw urzędowych;

- korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy)

- zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przeprowadzaniu ich z niej.

 

Szczegółowe informacje na temat zgłoszenia chęci uczestnictwa w Programie można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy ul. Ks. E. Łudzika 1, pod  nr telefonu (33) 823-23-83 w godzinach pracy GOPS, lub pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.