POLDER MW dniu 22 lipca 2001 roku o godz. 17.00 w Galerii Polsko-Słowackiej w Brzeźnicy odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne przeprowadzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie dotyczące Ochrony przeciwpowodziowej doliny rzeki Wisły na odcinku między Oświęcimiem a Krakowem.

 

 

 

 

W spotkaniu uczestniczyli Wójt Gminy Brzeźnica Pan Bogusław Antos, Zastępca Dyrektora RZGW ds. Ochrony przed powodzią i suszą Pan Radosław Radoń wraz z współpracownikiem oraz przedstawiciele władzy lokalnej miejscowości Łączany i Chrząstowice.


Pan Radosław Radoń – Zastępca Dyrektora RZGW przedstawił cel i efekt projektu polegający na zmniejszeniu zagrożenia i ryzyka powodziowego w regionach wodnych Małej i Górnej Wisły (zlewnia powyżej Krakowa) z uwzględnieniem ochrony przed powodzią miasta Krakowa, który ma na celu bezpośrednią ochronę zabudowy mieszkalnej, szkół i infrastruktury. W ramach projektu zrealizowana ma być budowa 10 polderów przeciwpowodziowych. Szacowana wartość projektu ma wynosić około 800 milionów złotych. Na terenie Gminy Brzeźnica zaprojektowano polder o nazwie: „Rusocice”, który znajduje się w granicach administracyjnych Gminy Brzeźnica i Gminy Czernichów. Pojemność polderu 5,72 ml m3.

 

Co to jest polder?

 

Polder to ukształtowany i otoczony obwałowaniami obszar bezpośrednio sąsiadujący z rzeką. Kiedy po długotrwałych opadach deszczu lub wskutek intensywnego topnienia pokrywy śnieżnej poziom wody w rzece zaczyna niebezpiecznie wzrastać następuje retencjonowanie części spływającej wody tj. cała pojemność polderu wykorzystywana jest na przechwycenie szczytu fali wezbraniowej. Działanie to jest kontrolowane, przy wykorzystaniu zaprojektowanych urządzeń zrzutowych oraz przy stałej analizie sytuacji powodziowej.

Teren polderu może być wykorzystany jako atrakcja turystyczna piesza i rowerowa oraz stworzyć miejsce wypoczynku i rekreacji dla wielu okolicznych mieszkańców.

Wszystkie informacje na temat projektu można uzyskać na stronie www.wislakonsultacje.pl