ATLAS MNadchodzi lato zachęcamy zatem do odkrywania urokliwych zakątków Doliny Karpia. Stowarzyszenie Dolina Karpia we współpracy z wszystkimi gminami, w tym z Gminą Brzeźnica, w ubiegłym roku oznakowało w terenie 11 nowych szlaków rowerowych o łącznej długości ok. 138 km. To kolejna inwestycja w rozbudowę tras rowerowych naszego regionu.

 

 

 

 

Projekt realizowany był w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska Słowacja 2014 - 2020 pt. „Lokalne szlaki rowerowe w Dolinie Karpia”.

Trasy szlaków przebiegają po terenach o bogatych i unikatowych zasobach przyrodniczych regionu Doliny Karpia. Wszystkie wytyczone nowe lokalne szlaki łączą się lub przebiegają równolegle z czerwonym głównym Rowerowym Szlakiem Doliny Karpia.

Dodatkowo w ramach inwestycji w rozwój infrastruktury rowerowej na obszarze wydany został Atlas Rowerowy Doliny Karpia ze wszystkimi 11 nowymi szlakami (do pobrania).

 

Atlas Rowerowy Doliny Karpia

 

Na terenie Gminy Brzeźnica wyznaczono i oznakowano szlak rowerowy - pomarańczowy o łącznej długości prawie 18 km. Poniżej przedstawiamy krótką jego charakterystykę. Zachęcamy również do zapoznania się z atlasem i korzystania z nowych szlaków o malowniczych terenach, po których poruszanie się rowerem będzie prawdziwą przyjemnością, szczególnie, że ta forma turystyki jest znakomitą okazją do zwiedzenia okolic, jej zachwycającej przyrody, licznych atrakcji kulturowych i historycznych, które ma do zaoferowania.

Trasa 1. Marcyporęba - Sosnowice (Gmina Brzeźnica) POMARAŃCZOWY SZLAK – 17,8 km


Szlak prowadzi przez pasmo Draboża, najbardziej wysuniętą na zachód część Pogórza Wielic­kiego. Biegnie przez Trawną Górę (421 m n.p.m.), i dalej wzdłuż pasma wzniesień, skąd możemy podziwiać na północy panoramę doliny Wisły – od Eremu Kamedułów na krakowskich Bielanach, aż po ruiny zamku w Lipowcu, a na południu – kompleks klasztorny oo. Bernardynów w Kal­warii Zebrzydowskiej i wzgórze lanckorońskie z ruinami zamku oraz w oddali Babią Górę (przy sprzyjających warunkach nawet szczyty Tatr).

Na trasie zobaczymy Zespół pałacowo-parkowy w Paszkówce i kościół w Sosnowicach z II poł. XVI w. 

 

INTEREG