FORO SMIECI MNadeszła wiosna, a z nią rozpoczęto wykonywanie prac porządkowych naszej gminy. Pracownicy gospodarczy kompleksowe sprzątanie zaczęli od zbierania śmieci z terenów zielonych, pasów drogowych i ścieżek.

 

 

 

 

Obecnie porządkowane są parkingi i chodniki przy gminnych obiektach publicznych, przycinane krzewy wzdłuż dróg lokalnych. W dalszym etapie planowana jest poprawa walorów estetycznych związanych z małą architekturą m.in.: mycie wiat przystankowych, czyszczenie tablic ogłoszeniowych, znaków drogowych, placów zabaw czy koszy na śmieci.

Piękne i czyste krajobrazy naszej Gminy są jej niewątpliwie dużym atutem, zatem dbajmy wszyscy o czystość i porządek naszego otoczenia.

 

2


Patrząc na ilość zebranych śmieci przypominamy, iż zabrania się ich wyrzucania w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Firma odbiera od mieszkańców każdą ilość śmieci komunalnych, a dodatkowo w pierwszy i trzeci piątek każdego miesiąca można oddać odpady w punkcie zbiórki w Brzezince.