SENIOR mGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy ogłasza nabór uczestników do Klubu Senior+ przy ul. Wiślanej 22 w Brzeźnicy.

 

 

 

 

 

Jeżeli jesteś:

  • mieszkańcem Gminy Brzeźnica,
  • w wieku 60 +,
  • osobą nieaktywną zawodowo i chcesz żyć w sposób aktywny i twórczy,
  • chcesz pomóc sobie i innym?

 

ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM Klubu Senior+ w Brzeźnicy

 

Podstawowy zakres oferowanych usług obejmuje:

  • zajęcia o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym, towarzyskim,
  • możliwość wzięcia udziału w rozwijaniu swoich pasji i umiejętności, a także w rozwoju ruchu samopomocy na rzecz osób potrzebujących w tym seniorów,
  • i wiele innych zajęć.

 

Korzystanie z oferty Klubu Senior+ będzie bezpłatne.


O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Klub przyjmie 15 seniorów.


Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie Senior+ muszą wypełnić formularz rekrutacyjny - deklarację uczestnictwa wraz z załącznikami i złożyć dokumenty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeźnicy w godzinach pracy ośrodka.

Formularz rekrutacyjny – deklarację uczestnictwa oraz załączniki można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeźnicy. Zgłoszeni przyjmowane są od dnia 1 grudnia 2020 roku do 20 grudnia 2020 roku.

 

Klub Senior+ będzie funkcjonował od 1 stycznia 2021r. Godziny zostaną dopasowane do potrzeb uczestników.

 


 

Zadanie współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015 - 2020 oraz środków Gminy Brzeźnica