w sprawie:  rozpatrzenia uwag złożonych podczas wyłożenia do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Bęczyn, Kopytówka, Paszkówka, Sosnowice.

 

 

 

 

Pełna Treść Zarządzenia >> zobacz