WYBORY 2018 V2

 

 

 

SKŁADY SOŁECKICH KOMISJI WYBORCZYCH W GMINIE BRZEŹNICA W WYBORACH NA SOŁTYSA I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH

<< pobierz >>

 

 


 

 Uchwała Nr 3/2019 Gminnej Komisji ds. Wyborów w Gminie Brzeźnica z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia wzoru kart do głosowania w wyborach sołtysów i członków rad sołeckich w wyborach zarządzonych na 28 kwietnia 2019 roku

<< pobierz >>

 

 


Obwieszczenie Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia publicznego losowania kandydatów na członków Sołeckiej Komisji Wyborczej

<< pobierz >>

 

 


 

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Brzeźnicy z dnia 10.04.2019r. - o obsadzeniu mandatów bez głosowania

<< pobierz >>

 

 


 

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Brzeźnicy z dnia 10.04.2019r. - informacja o zarejestrowanych kandydatach na sołtysów

<< pobierz >>

 

 

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Brzeźnicy z dnia 10.04.2019r. - informacja o zarejestrowanych kandydatach na członków rad sołeckich

<< pobierz >>

 

 


Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Brzeźnicy z dnia 20.03.2019r.

 

<< pobierz >>

 


W związku z podjęciem przez Radę Gminy Brzeźnica w dniu 19 stycznia 2019 roku Uchwały Nr III/24/2019 w sprawie nadania Statutów Sołectw Gminy Brzeźnica Wójt Gminy Brzeźnica informuje, że wybory Sołtysów i członków Rad Sołeckich w poszczególnych Sołectwach odbędą się w taki sposób jak wybory do Rady Gminy.

 

Wybory odbędą się w dniu 28 kwietnia 2019 roku (tj. niedziela) od godz. 7:30 do 14:30 we wszystkich sołectwach na kadencję 2019 - 2024.


Wszelkie informacje dotyczące wyborów będą zamieszczane na stronie internetowej gminy w zakładce „Wybory Sołeckie 2019”.

 

1. 

ZARZĄDZENIE NR 05.0050.16.2019 Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 22 lutego 2019 roku

w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Członków Rad Sołeckich w Gminie Brzeźnica, ogłoszenia kalendarza wyborczego, ustalenia granic obwodów i siedzib Sołeckich Komisji Wyborczych

pobierz
2. 

ZARZĄDZENIE NR OS.0050.17.2019 Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 22 lutego 2019 roku

w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do Gminnej Komisji ds. Wyborów oraz określenia
wzoru druku zgłoszenia

pobierz
3. 

ZARZĄDZENIE NR OS.0050.18.2019 Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 22 lutego 2019 roku

w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do Sołeckich Komisji Wyborczych oraz określenia
wzoru druku zgłoszenia

pobierz
4. 

ZARZĄDZENIE NR OS.0050.19.2019 Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 22 lutego 2019 roku

w sprawie określenia wzorów zgłoszeń kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej,
wykazu osób popierających listę kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w wyborach
zarządzonych na dzień 28 kwietnia 2019 roku

pobierz
5.Zarządzenie NR OS.0050.22.2019 Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 12 marca 2019 roku

w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom Gminnej Komisji ds. Wyborów oraz członkom Sołeckich Komisji Wyborczych w związku z zarzadzeniem wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich na kadencję 2018 - 2023

pobierz
6.

Zarządzenie NR OS.0050.23.2019 Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 12 marca 2019r.

w sprawie : powołania Gminnej Komisji ds. Wyborów

pobierz
7. 

Zarządzenie NR OS.0050.33.2019 Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 18 kwietnia 2019r.

w sprawie : powołania Sołeckich Komisji Wyborczych w Gminie Brzeźnica

pobierz
8. 

Zarządzenie NR OS.0050.36.2019 Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 25 kwietnia 2019r.

w sprawie : określenia wzorów protokołów głosowania w sołectwie sporządzanych przez Sołeckie Komisje Wyborcze w wyborach Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zarządzonych na dzień 28 kwietnia 2019 roku

pobierz
9. Zarządzenie Nr OS.0050.47.2019 Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 13 maja 2019 rokupobierz

 

1. Kalendarz Wyborczypobierz
2. Granice Obwodówpobierz
3. Zgłoszenie kandydata na członka Gminnej Komisj ds. wyborów w wyborach Sołtysa i członków Rad Sołeckich, zarządzonych  na dzień 28 kwietnia 2019 rokupobierz
4. Informacja Wójta o liczbie sołtysów i członków rad sołeckichpobierz
5. Zgłoszenie kandydata na Sołtysa/Członka Rady Sołeckiejpobierz
6. Wykaz osób popierających listę kandydatów na Sołtysa/członka Rady Sołeckiejpobierz
7. Wykaz osób popierających listę kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zgłoszonych przez kandydata na sołtysapobierz
8. Zgłoszenie kandydata na członka sołeckiej komisji wyborczejpobierz