WYBORY 2018 V2

 

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Brzeźnica w dniu 19 stycznia 2019 roku Uchwały Nr III/24/2019 w sprawie nadania Statutów Sołectw Gminy Brzeźnica Wójt Gminy Brzeźnica informuje, że wybory Sołtysów i członków Rad Sołeckich w poszczególnych Sołectwach odbędą się w taki sposób jak wybory do Rady Gminy.

 

Wybory odbędą się w dniu 28 kwietnia 2019 roku (tj. niedziela) od godz. 7:30 do 14:30 we wszystkich sołectwach na kadencję 2019 - 2024.


Wszelkie informacje dotyczące wyborów będą zamieszczane na stronie internetowej gminy w zakładce „Wybory Sołeckie 2019”.

 

1. 

ZARZĄDZENIE NR 05.0050.16.2019 Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 22 lutego 2019 roku

w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Członków Rad Sołeckich w Gminie Brzeźnica, ogłoszenia kalendarza wyborczego, ustalenia granic obwodów i siedzib Sołeckich Komisji Wyborczych

pobierz
2. 

ZARZĄDZENIE NR OS.0050.17.2019 Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 22 lutego 2019 roku

w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do Gminnej Komisji ds. Wyborów oraz określenia
wzoru druku zgłoszenia

pobierz
3. 

ZARZĄDZENIE NR OS.0050.18.2019 Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 22 lutego 2019 roku

w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do Sołeckich Komisji Wyborczych oraz określenia
wzoru druku zgłoszenia

pobierz
4. 

ZARZĄDZENIE NR OS.0050.19.2019 Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 22 lutego 2019 roku

w sprawie określenia wzorów zgłoszeń kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej,
wykazu osób popierających listę kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w wyborach
zarządzonych na dzień 28 kwietnia 2019 roku

pobierz

 

1. Kalendarz Wyborczypobierz
2. Granice Obwodówpobierz
3. Zgłoszenie kandydata na członka Gminnej Komisj ds. wyborów w wyborach Sołtysa i członków Rad Sołeckich, zarządzonych  na dzień 28 kwietnia 2019 rokupobierz
4. Informacja Wójta o liczbie sołtysów i członków rad sołeckichpobierz
5. Zgłoszenie kandydata na Sołtysa/Członka Rady Sołeckiejpobierz
6. Wykaz osób popierających listę kandydatów na Sołtysa/członka Rady Sołeckiejpobierz
7. Wykaz osób popierających listę kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zgłoszonych przez kandydata na sołtysapobierz
8. Zgłoszenie kandydata na członka sołeckiej komisji wyborczejpobierz