Nasz znak: GCUW.425.25.2018

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

I. Dyrektor Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Brzeźnicy, działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Usługi transportowe w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Brzeźnica do szkół specjalnych w Skawinie, Wadowicach i Kaczynie w roku szkolnym 2018/2019” (BZP 586507-N-2018 z dnia 10.07.2018 r.), za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy:

 

DLA CZĘŚCI I 

„Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Brzeźnica do  Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Skawinie wraz z  zapewnieniem opieki podczas dowozu w roku szkolnym 2018/2019”

 

Usługi Transportowe i Przewozowe Dariusz Mikołajczyk,

ul. Wikliniarzy 105, 34 – 103 Woźniki

 

Uzasadnienie wyboru:

 

1.1. W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy :

1) INTER Jerzy Opozda, os. Złota Podkowa 28/1, 31 – 352 Kraków;

2) Usługi Transportowe i Przewozowe Dariusz Mikołajczyk, ul. Wikliniarzy 105, 34    – 103 Woźniki.

1.2. Zamawiający zastosował tzw. procedurę odwróconą, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

1.3. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.

1.4. Przy zastosowaniu kryteriów określonych w SIWZ przyznano ofertom następującą punktację:

 

Nr oferty

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

 

Liczba punktów w kryterium: „cena za 1 dzień dowozu wraz z opieką brutto”Liczba punktów w kryterium: „rok produkcji samochodu, którym będzie świadczona usługa”Suma punktów
1.INTER Jerzy Opozda, os. Złota Podkowa 28/1, 31 – 352 Kraków23,3420,0043,34
2.


Usługi Transportowe i Przewozowe Dariusz Mikołajczyk, ul. Wikliniarzy 105,

34 – 103 Woźniki

60,0020,0080,00

 

1.5.Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów w ocenie dokonanej przez Komisję Przetargową, oferta jest ważna, spełnia wymogi określone w SIWZ i nie podlega odrzuceniu.

 

DLA CZĘŚCI II

„Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Brzeźnica do Zespołu Szkół Specjalnych w Wadowicach oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w  Kaczynie wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu w roku szkolnym 2018/2019”  

Usługi Transportowe i Przewozowe Dariusz Mikołajczyk,

ul. Wikliniarzy 105, 34 – 103 Woźniki

 

Uzasadnienie wyboru:

 

2.1. W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy :

1) INTER Jerzy Opozda, os. Złota Podkowa 28/1, 31 – 352 Kraków;

2) Usługi Transportowe i Przewozowe Dariusz Mikołajczyk, ul. Wikliniarzy 105, 35    – 103 Woźniki.

2.2. Zamawiający zastosował tzw. procedurę odwróconą, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

2.3. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.

2.4. Przy zastosowaniu kryteriów określonych w SIWZ przyznano ofertom następującą punktację:

 

Nr oferty

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

 

Liczba punktów w kryterium: „cena za 1 dzień dowozu wraz z opieką brutto”Liczba punktów w kryterium: „rok produkcji samochodu, którym będzie świadczona usługa”Suma punktów
1.INTER Jerzy Opozda, os. Złota Podkowa 28/1, 31 – 352 Kraków15,1120,0035,11
2.


Usługi Transportowe i Przewozowe Dariusz Mikołajczyk, ul. Wikliniarzy 105,

34 – 103 Woźniki

60,0020,0080,00

 

2.5. Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów w ocenie dokonanej przez Komisję Przetargową, oferta jest ważna, spełnia wymogi określone w SIWZ i nie podlega odrzuceniu.

II. Umowa z Wykonawcą, dotycząca realizacji przedmiotowego zadania, zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ustawy Pzp.

III. Dziękuję za zainteresowanie procedurą przetargową i złożenie ofert. Proszę o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 

 

Otrzymują:


1. Wykonawcy;
2. Tablica ogłoszeń;
3. Strona internetowa;

4. a/a.

 

Oryginał pisma do pobrania >> pobierz