KONSULTACJE V2

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE


Strategii Rozwoju Gminy Brzeźnica na lata 2023 – 2030

 

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1378)

Wójt Gminy Brzeźnica

zaprasza

mieszkańców gminy Brzeźnica, sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych  i gospodarczych oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej do zapoznania się
z projektem

Strategii Rozwoju Gminy Brzeźnica na lata 2023 – 2030

 

Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom oraz pozostałym interesariuszom, złożenie uwag dotyczących projektu dokumentu. Przesłane uwagi pozwolą na poznanie opinii oraz oceny treści projektu dokumentu Strategii, a dzięki temu umożliwią wprowadzenie do dokumentu ewentualnych korekt.

 

Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać do dnia 19.12.2022 r. w następujący sposób:

 

1) Pisemnie za pomocą formularza opublikowanego na stronie internetowej gminy www.brzeznica.pl wraz z projektem strategii:

a) w siedzibie Urzędu Gminy w Brzeźnicy, ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica poprzez złożenie formularza na dzienniku podawczym,

b) pocztą na adres Urzędu Gminy w Brzeźnicy, ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica (decyduje data wpływu do Urzędu),

2) Elektronicznie w następujący sposób:

a) poprzez elektroniczny formularz konsultacji społecznych znajdujący się pod linkiem https://forms.gle/jvo2n3W28moGpLTr8

b) poprzez elektroniczną platformę usług elektronicznych ePUAP, adres skrytki: 0g1w8g2bvj/skrytka (decyduje data wpływu do Urzędu),

c) za pomocą poczty elektronicznej, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Konsultacje potrwają od 14 listopada 2022 r. do 19 grudnia 2022 r.

 

Z przeprowadzonych konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie podlegające opublikowaniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Brzeźnica oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brzeźnica w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji społecznych.

 Zachęcamy do aktywnego udziału w konsultacjach i składania opinii .

 

Załączniki:

 

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Brzeźnica na lata 2023-2023 >> pobierz

Formularz do składania uwag >> pobierz

Zarządzenie Nr OS.0050.323.2022 Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 14 listopada 2022r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Brzeźnica na lata 2023-2023. >> pobierz