house

 

Wójt Gminy Brzeźnica

 

działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz.U.2018r poz. 121 z późn.zm) informuje, o wywieszeniu w dniach od 08.06.2018r do 29.06.2018r wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Brzeźnica przeznaczonych do oddania w najem jednostce organizacyjnej Gminy Brzeźnica, Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy na okres powyżej 3 lat.

 

Wykaz został wywieszony w siedzibie Urzędzie Gminy Brzeźnica, 34-114 Brzeźnica ul. Krakowska 109, celem podania do publicznej wiadomości.

 

Ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Brzeźnica www.brzeznica.pl. oraz w prasie o zasięgu powiatowym „Małopolska Kronika Beskidzka”.


Szczegółowych informacji udziela Stanowisko ds. Rolnictwa, mienia komunalnego i lokali użytkowych Urzędu Gminy Brzeźnica, ul. Krakowska 109 tel. 33 879-20-25 wew. 23, w godzinach pracy Urzędu.

 

 

Bogusław ANTOS

Wójt Gminy Brzeźnica

 

DOWNLOAD

Wykaz lokali użytkowych zlokalizowanych w budynkach, stanowiących własność Gminy Brzeźnica przeznaczonych do oddania w najem na okres dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym na rzecz jednostki organizacyjnej Centrum Kultury i Promocji Brzeźnica