MOST ROW R mW maju 2017 r Gminny Zakład Usługowy w Brzeźnicy wykonał generalny remont mostu na rowie „R” w miejscowości Łączany. Całkowity koszt zadania wyniósł 32 000,00 zł . Remont umożliwił mieszkańcom swobodny przejazd ulicą Stolarską, która od czasu podpalenia mostu przez nieznanego sprawcę została pozbawiona drożności.