ODWODNIENIE

 

Wartość zadania: 24 000,00 zł

Termin realizacji: 6 – 10 październik 2017r.