OSWIETLENIE 1 MWykonano nowe odcinki oświetlenia ulicznego:

 

Rozbudowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Bachorowice –  przysiółek Podgórze

Wartość zadania - 13 282,93

 

 

 

 

 

Rozbudowa napowietrznej sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Łączany – ul. Spacerowa”

Wartość zadania: 26 500,00 zł

 

Nowe punkty oświetlenia ulicznego w miejscowościach:

 

  • Tłuczań montaż 1 szt. oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie przy przepompowni wodociągowej oraz 3 szt. opraw oświetleniowych na istniejących słupach w ciągu drogi powiatowej nr P1777K (Zagrodniki).
  • Paszkówka montaż 2 szt. opraw oświetleniowych na istniejących słupach w ciągu ul. Pobiedr.
  • Chrząstowice montaż 1szt. oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie przy drodze gminnej w kierunku sklepu

Wartość zadania: 5 000,00 zł

 

Wykonano projekty oświetlenia ulicznego:

 

  • opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia drogowego w miejscowości Brzeźnica – Brzezinka

Wartość zadania: 10 500,00 zł

 

  • opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia drogowego w miejscowości Nowe Dwory – Tłuczań

Wartosć zadania: 13 000,00

 

  • opracowanie projektu wykonawczego oświetlenia drogowego w miejscowości Sosnowice

Wartość zadania: 5 000,00 zł

 

  • opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia drogowego w miejscowości Marcyporęba - w sąsiedztwie drogi powiatowej Nr P1782K w kierunku Wysokiej

Wartość zadania: 9 500,00 zł