GAZZ końcem 2017 roku w ramach własnych środków budżetowych 56 949,00 zł w całym obiekcie została wymieniona instalacja oraz grzejniki.

W poprzednich latach docieplone ściany i dach, wymienione okna, kocioł gazowy, a teraz centralne ogrzewanie realnie przyczynia się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza.