OC MP MStare wyeksploatowane kotły gazowe wraz z instalacją wymagały remontu.

Inwestycja dotyczyła kompleksowej modernizacji systemu grzewczego oraz wymianę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w szkole podstawowej w Marcyporębie.

 

 

 

Zastosowanie nowoczesnych urządzeń oznacza zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, a także znaczącą obniżkę kosztów.

 

Zadanie zostało zrealizowane w ramach środków budżetu Gminy. Całkowity jego koszt to 106 997,70 zł