azbest 2Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców Gmina Brzeźnica corocznie realizuje program usuwania azbestu z budynków prywatnych.

Pomaga mieszkańcom pokryć koszty pakowania, załadunku, transportu i utylizacji materiałów zawierających tę niebezpieczną substancję.

 

 

 

 

W budżecie 2017 r. wydatkowano na ten cel 27 765,29 zł, realizując w 100% wnioski, które wpłynęły w tej sprawie do Urzędu Gminy. Usunięto w ten sposób 95, 57 ton tego niebezpiecznego dla zdrowia środka.