STOPIEN WODNY 3Gmina Brzeźnica ma także do zaoferowania wiele atrakcji z zakresu obiektów techniki i przemysłu związanego z wodą min.: kanał, elektrownie wodną i stopień wodny w Łączanach. Stopień wodny w Łączanach powstał pod koniec lat 50-tych jako obiekt mający ułatwić pobór wody dla elektrociepłowni w pobliskiej Skawinie.

 

 

 

 

 

 

STOPIEN WODNY 2

 

Oprócz tego, spełnia zadania ochrony przeciwpowodziowej, obsługi żeglugi śródlądowej. W 2004 roku, na istniejącej zabudowie hydrotechnicznej wybudowana została mała elektrownia wodna należąca do Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica. Ta mała elektrownia wodna nie obciąża środowiska naturalnego, stanowi także miejscowe źródło energii odciążające całą sieć energetyczną. Tego rodzaju urządzenia działają też jak biologiczne oczyszczalnie wody.

 

STOPIEN WODNY