RANKING MLiczby nie kłamią. Pismo samorządu terytorialnego „Wspólnota” przygotowało kolejny ranking samorządów pokazujący wysokość wydatków przeznaczanych na inwestycje w przeliczeniu na jednego mieszkańca za lata 2016 - 2018.

 

 

 

1 MW celu ocalenia od zniszczenia dobra kultury Gmina Brzeźnica od lat stara się o przywrócenie funkcjonowania zniszczonych obiektów. W Brzeźnicy wyremontowała już XIX- wieczny zabytkowy Spichlerz na wyjątkową Bibliotekę, starą centralę przy poczcie na Izbę Regionalną Doliny Karpia, budynek stacji kolejowej na obiekt dla obsługi podróżnych. W Łączanach z kolei ponad stuletnią nieużytkowaną szkołę na Dom Seniora.

 

 

 

STR GL PKP 2019 MW dniu 24 września 2019 r. uroczyście otwarto dogodne Centrum Komunikacji Zbiorowej w Brzeźnicy i wybrzmiał apel samorządowców do władz decydujących w sprawie przywrócenia pociągów pasażerskich na linii Kraków - Oświęcim przez Brzeźnicę.

 

 

 

 

 

 

DROGI GL MGmina Brzeźnica konsekwentnie realizuje zadania z zakresu remontu dróg. Przed nami kolejne remonty infrastruktury drogowej.

 

 

 

 

SENIOR GL M

W czwartkowe popołudnie (12.09.2019r.) Domy Seniora w Łączanach i Marcyporębie odwiedzili wyjątkowi goście. Wicewojewoda Małopolski Pan Zbigniew Starzec wraz z Wójtem Gminy Brzeźnica Panem Bogusławem Antosem i Kierownikiem GOPS Panem Grzegorzem Wojtasem.