Drukuj

2 GL M12 listopada 2019 r. w budynku wadowickiej komendy odbyło się spotkanie, podczas którego Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach – mł. insp. Arkadiusz Śniadek wręczył dyrektor szkoły w Sosnowicach Elżbiecie Kosek przedłużenie ważności certyfikatu „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo” na lata 2019 – 2024.

 

 

 

 

W spotkaniu uczestniczyli również kom. Artur Studnicki – Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Wadowicach, asystenci Zespołu ds. Nieletnich i Patologii wadowickiej komendy – asp. szt. Małgorzata Hombesch i asp. szt. Zbigniew Przybek oraz szkolny koordynator projektu Weronika Piętoń.


W 2016 roku Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sosnowicach przystąpiła do projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa otrzymując certyfikat „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”.

Głównym założeniem projektu jest praca na rzecz poprawy bezpieczeństwa w szkole i jej okolicy oraz propagowanie bezpiecznych zachowań wśród uczniów poprzez organizowanie szeregu akcji. Szczególną uwagę zwracano na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, podczas zajęć lekcyjnych, przerw oraz bezpieczeństwo w czasie korzystania z Internetu.


Dbano o to, by uczniowie wiedzieli do kogo mogą zwrócić się o pomoc w sytuacjach, w których czują się zagrożeni lub napotykają problemy. Uczniowie brali udział w licznych zajęciach i konkursach profilaktycznych, akcjach charytatywnych oraz promujących zdrowy styl życia.

 

1