Drukuj

DSC 8642 MŻołnierze pruscy i austriaccy starli się w walce na dworcu PKP w Brzeźnicy w ostatni weekend października 2019 r. Ekipa filmowa realizowała tutaj zdjęcia do filmu historycznego na temat obrony dworca kolejowego w Oświęcimiu w 1866 r.

 

 

 

 

Filmowcy wykorzystali pięknie odnowiony obiekt dworca w Brzeźnicy, bo stanowi on naturalną scenografię z czasów austriackich. Wójt wyraził zgodę i dzięki temu nasze dziedzictwo historyczne przyczyni się do upowszechniania historii regionu. Należy dodać, że odrestaurowany obiekt stanowi teraz część centrum komunikacyjnego w Brzeźnicy.

Film – projekt multimedialny ma na celu spopularyzowanie walki o dworzec kolejowy w Oświęcimiu, który znajdował się pod zaborem austriackim i był ważnym węzłem komunikacyjny na granicy z zaborem pruskim. W wojennym starciu zginęło kilkudziesięciu żołnierzy, których groby znajdują się m.in. na cmentarzu w Oświęcimiu. Projekt historyczny realizowany jest na zlecenie muzeum Zamek w Oświęcimiu.


Za plan filmowy posłużyły również, znajdujące się niedaleko, stare zabudowania rodziny Filków. Miejsce ciekawe ze względu na konspiracyjną działalność, którą tam prowadzili w czasie II wojny światowej bracia Michał i Władysław Filkowie. Do dzisiaj przywoływane są tradycje piekarni „U Filka”, która tam funkcjonowała w okresie przedwojennym i później aż do jej przejęcia przez gminną spółdzielnię.


U Filków spotykali się towarzysko ludzie, którzy rozwijali życie społeczne w gminie, tam wyrastały sportowe talenty, które później zapisały się na stałe w historii drużyny „Wisła” Kraków. To tylko taka dygresja. Zabudowania Filków będą w pewnej części wyburzone jak ruszy oczekiwana przebudowa skrzyżowania. Dobrze, że filmowcy tam trafili, a obecny właściciel gościnnie ich przyjął.

 

 

* Zdjęcia udostępnione przez producenta filmu

 

DSC 8407DSC 8436DSC 8624DSC 8681