TABLICA OGLWójt Gminy Brzeźnica ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów Zespołów Szkolno - Przedszkolnych oraz Szkół Podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeźnica.

 

 

 

 

 

Informacja szczegółowa >> zobacz