Drukuj

SOLARDobra wiadomość dla wszystkich mieszkańców którzy w ubiegłym roku wyrazili chęć przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia pn.: „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego" ponieważ otrzymają dotacje.

 

 

 

 

Złożony z końcem 2017 roku wniosek znalazł się na pierwszym miejscu na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach działania 4.1. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poddziałanie 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. 


Projekt ukierunkowany jest na walkę z niską emisją i poprawę jakości powietrza.

Ma polegać na dofinansowaniu  montażu instalacji OZE w domach prywatnych: solarów do podgrzewania wody, ogniw fotowoltaicznych produkujących energię, pomp ciepła do ogrzewania domów oraz pieców na biomasę.

Z terenu Gminy Brzeźnica w projekcie weźmie udział 43 gospodarstwa domowe.


Przypomnijmy, że w ubiegłym roku gmina zbierała deklaracje mieszkańców zainteresowanych udziałem w projekcie, którego celem jest budowa OZE u mieszkańców.

Gmina przystąpiła do realizacji projektu partnerskiego obejmującego kilkadziesiąt samorządów z terenu woj. małopolskiego, co pozwoliło znacząco zwiększyć szanse na pozyskanie dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

6 listopada 2017 r. przedstawiciele gmin, wśród nich Wójt Gminy Brzeźnica Bogusław Antos, podpisało umowę partnerską dotyczącą wspólnej realizacji projektu którego liderem została Gmina Kocmyrzów - Luborzyca.