Drukuj

PGN2W ramach pozyskanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” oraz wkładu własnego Gminy Brzeźnica wymieniono stare, szkodliwe dla środowiska piece, na nowe niskoemisyjne urządzenia grzewcze.

 

 

 

 

Mieszkańcy otrzymali dofinansowania w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie i 30 % kosztów z budżetu Gminy Brzeźnica. Zaplanowany całkowity koszt zadania wynosi 505 300 zł, w tym ze środków WFOŚiGW dotacja w wysokości 252 650 zł, z budżetu Gminy w wysokości 151 595 zł.

 

W efekcie końcowym w 47 gospodarstwach domowych Gminy Brzeźnica zamontowanych zostało 17 kotłów gazowych, 29 węglowych i 1 kocioł na biomasę.