1 mW 2017 roku w ramach modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych przeprowadzono remont dróg wewnętrznych w miejscowościach Marcyporęba – Bachorowice   na odcinku 320 mb oraz w miejscowości Sosnowice na długości 560 mb.

 

 

 

 

2

 

Całkowita wartość zadań wyniosła 140 943,00 zł w tym dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wyniosło 70 470,00 zł.