3 mDzięki pozyskanym środkom w wysokości 670 000 zł od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wyremontowano drogi w pięciu miejscowościach Gminy Brzeźnica.

 

 

 

 

12

 

Nakładkę asfaltową, prawie 2 km położono w Tłuczani na drodze przez Pańskie Pola., w Brzeźnicy na ul. Granicznej - 520 m, w Paszkówce na przysiółek Posmyków - 450m oraz w Chrząstowicach koło cmentarza - 635m i Bęczynie na przysiółek Góra - 545m.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 882 478,96