DSC08805 m30 listopada 2017 roku w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie umowę dotacji na zakup sprzętu ratownictwa medycznego podpisali Wójt Gminy Brzeźnica Bogusław Antos i Skarbnik Gminy Ewa Meres.

 

 

 

 

„To już kolejne pieniądze jakie w ostatnim czasie pozyskaliśmy dla naszych strażaków. Zabiegamy, aby z roku na rok nasze jednostki OSP były coraz lepiej wyposażone. Dodatkowe wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny w znacznym stopniu przyczyni się do szybkiej reakcji przy udzielaniu pierwszej pomocy podczas działań ratowniczych. To ważne, zwłaszcza, że to strażacy ochotnicy najczęściej jako piersi dojeżdżają na miejsce zdarzeń i wypadków” mówi Wójt Gminy Bogusław Antos.

 

Łączna wartość sprzętu wyniosła 54 000,00 zł. Zakup sfinansowany był ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości oraz ze środków budżetu Gminy Brzeźnica.

 

Konkurs na wsparcie zakupu urządzeń niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym w wypadkach bezpośrednio na miejscu zdarzenia organizowany był pilotażowo na terenie naszego województwa. Złożonych zostało ponad 170 wniosków, w tym również z Gminy Brzeźnica, który został pozytywnie rozpatrzony.

W dniu 10 stycznia 2018 roku w Urzędzie Gminy Brzeźnica odbyło się uroczyste przekazanie jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Brzeźnica specjalistycznego sprzętu ratowniczego.


Zestaw ratownictwa medycznego PSP—R1 odebrali strażacy OSP z Marcyporęby, Brzezinki, Sosnowic, Łączan, Bęczyna i Tłuczani. Dodatkowo każda z jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (OSP Marcyporęba i OSP Brzezinka) otrzymała defibrylator AED.