20170917 131608 mOSP w Sosnowicach wzbogaciło się o nowy sprzęt - 2 komplety aparatów powietrznych i sygnalizatorów bezruchu.

Wartość zakupu to 10.701,00 zł, z czego 50% to pozyskana dotacja w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2017”.